weStručně řečeno je e-learning novodobá forma vzdělávání, při níž se používají nejrůznější informační a komunikační technologie, především pak osobní počítače a internet. Může zahrnovat vše od komplexních online kurzů probíhajících jen a pouze na internetu a zakončených zkouškou až po prosté užívání různých multimédií a výpočetní techniky jakožto pomůcek při výuce na běžných školách.

E-learning, neboli elektronické vzdělávání,  je díky rozmachu moderních přístrojů jako chytrých telefonů, tabletů a samozřejmě laptopů stále populárnější. Využívají ho nejen soukromé firmy, ale i přední univerzity a například jazykové školy. Jedná se o oblíbenou formu výuky především v oblasti celoživotního vzdělávání. Profesionálně vedený e-learning, který zahrnuje také zpětnou vazbu od zkušeného učitele, je přirozeně placený, ale na internetu lze najít i spoustu e-learningových kurzů, které jsou zcela zdarma.

Jak to funguje:

Je to snadné. Řekněme, že si najdete elektronický kurz španělštiny. Dostanete tak přístup k lekcím dostupných na daném portálu nebo webové stránce. Případně jsou vám materiály zasílány e-mailem. Je-li kurz vedený, zřejmě budete každý týden dostávat nové materiály. Jedná-li se o zcela individuální výuku, můžete postupovat vlastním tempem.

E-learning se často využívá ve firmách pro školení zaměstnanců. V takových případech jsou důležité informace dostupné na intranetu, kde k nim mají pracovníci přístup.

Výhody e-learningu:

  • flexibilita: student si sám může zvolit kdy a kde se bude studiu věnovat. Můžete se tak učit po cestách do práce, po večerech nebo o víkendech. Nemusíte svůj běžný rozvrh přizpůsobovat kurzu, elektronický kurz se naopak přizpůsobí vám a vašemu tempu.
  • individuální přístup: jelikož má student většinou všechny materiály k dispozici, může nad každým tématem strávit tolik času, kolik sám potřebuje, a všechny informace si snadno zpětně dohledat.
  • snadná dostupnost: výukové materiály má student takřka vždy při ruce; na počítači se informace hledají mnohem snadněji než v psaných textech.
  • různé formy výuky: e-learning většinou kombinuje mnoho forem výuky. Neobsahuje tedy pouze psané nebo audio přednášky, ale také často animace, videa, grafy, schémata, elektronické testy atd. Student tak informace přijímá nejen sluchově, ale i vizuálně, díky čemuž je výuka zábavnější a často účinnější.
  • snadná komunikace: jak již bylo zmíněno e-learning využívá především dnes všudypřítomného internetu, díky němuž je komunikace mezi studenty a učitelem jednoduchá a přehledná.
  • snížené náklady: i u placených elektronických kurzů student většinou ušetří, protože nemusí nikam dojíždět. U firemních školení je e-learning také výhodnější a levnější variantou.

we2

Nevýhody e-learningu:

  • technické problémy: vzhledem k tomu, že e-learning spoléhá na technologii, může se snadno stát, že zkrátka a jednoduše nebude fungovat. Může například dojít k tomu, že se nebudete moci přihlásit do daného systému, připojení k internetu nebude dostatečně rychlé apod.
  • neosobní kontakt: jedná se o tzv. virtuální výuku, ke všemu často dochází pouze elektronicky. Svého učitele a “spolužáky” tak třeba nemusíte nikdy vidět ani slyšet, což může někomu připadat příliš neosobní.
  • nutnost osobní motivace: bez toho, aniž by vám učitel každý týden osobně domlouval a motivoval vás k průběžnému učení a opakování, musíte mít ke studiu opravdu silnou osobní motivaci. Může být těžké se donutit pravidelně dělat domácí úkoly, pokud nejste osobně v kontaktu s dalšími účastníky kurzu.
  • potřeba práce s počítačem: ačkoliv v dnešní době téměř všichni běžně pracují s počítači a další výpočetní technikou, stále existují lidé, kteří si nejsou při práci s počítači jistí v kramflících a elektronice se raději vyhýbají. Takoví lidé mohou mít s elektronickými kurzy problém a tradiční, osobní kurzy jsou pro ně často vhodnější.

E-learning je poměrně široký termín, takže ačkoliv výše uvedený popis se vztahuje především na kompletní elektronické kurzy, pojem e-learning zahrnuje i pouhé využívání videokonferencí při studiu na dálku nebo kurzy na CD-ROM. Každopádně se jedná o zajímavou variantu vzdělávání, vhodnou hlavně pro ty z nás, kteří už mají svá školní léta za sebou, ale stále by se chtěli učit novým věcem.